Każdy biznes ma uśpiony potencjał.
My wiemy, jak go ożywić.

Księgowość

Wspieramy przedsiębiorców w zakładaniu oraz prowadzeniu firm a także spółek prawa handlowego. Wskazujemy najbardziej korzystne rozwiązania, pilotujemy powierzone nam procesy i monitorujemy bieżącą działalność, żeby z wyprzedzeniem rekomendować opłacalne warianty. Zamiast tradycyjnej, wycinkowej księgowości oferujemy kompleksową obsługę we wszystkich dostępnych modelach dokumentacji księgowej:

księgi rachunkowe

księgi przychodów i rozchodów

ryczałt ewidencjonowany

Rozliczenia, odliczenia, optymalizacja wydatków, patronat prawny oraz reprezentacja firm przed Urzędem Skarbowym i ZUS to kluczowy obszar naszej działalności.

Kadry

Odciążamy właścicieli firm oraz zespoły kadrowe w codziennych i okresowych obowiązkach wynikających z prawa pracy. Kompletujemy i prowadzimy akta pracownicze wszystkich stanowisk. Na życzenie Klientów akta archiwizujemy on-line gwarantując do nich całodobowe dostępy w Elektronicznej Kartotece Danych Osobowych. Skrupulatnie sporządzamy a następnie kompleksowo przekazujemy do ZUS deklaracje przedsiębiorców oraz zatrudnionych pracowników. Zgłaszamy nowych pracowników i wyrejestrowujemy tych, z którymi następuje rozwiązanie umów. Przeprowadzamy szkolenia BHP, PPOŻ, dokonujemy oceny ryzyka zawodowego, przygotowujemy dokumentację powypadkową. Dbamy o prawne bezpieczeństwo przedsiębiorców rzetelnie przygotowując dla ich pracowników umowy o pracę, umowy cywilno-prawne oraz sporządzając zakładowe regulaminy i obwieszczenia. Trzymamy pieczę nad poprawnością wyliczeń płacowych oraz odpowiadamy za ewidencję czasu pracy i listy płac. Reprezentujemy firmy w kryzysowych sytuacjach i pracowniczych sporach wymagających arbitrażu w Urzędach oraz Sądzie Pracy. Minimalizujemy ryzyko potencjalnych roszczeń.

Wsparcie finansowe

Wyszukujemy i organizujemy najbardziej efektywne finansowaniez zewnętrznych źródeł. Robimy to zarówno dla firm, które odnotowują dynamiczny wzrost, jak i tych, które dotknął koniunkturalny kryzys. Dokonujemy gruntownych analiz potrzeb przedsiębiorstw i dobieramydo nich sprofilowane leasingi. Negocjujemy warunki ofert leasingowych posiłkując się rynkowym rozeznaniem oraz nieoczywistymi rozwiązaniami ekonomiczno-prawnymi. Razem z przedsiębiorcami formułujemy cele firm a następnie wskazujemy stabilne i bezpieczne kredyty. Zarówno inwestycyjne, jak i te na działalność bieżącą. Wypełniamy wszystkie wnioski i gwarantujemy najtańsze zabezpieczenia proponowanych kredytów. Obsługujemy szeroką paletę faktoringów zapewniając firmom płynność finansową i terminowe wpływy zobowiązań. Uniezależniamy firmyod wydłużonych terminów zapłaty. Monitorujemy rynek ubezpieczeń, dzięki czemu doradzamy przedsiębiorcom wybór wyłącznie solidnych i sprawdzonych polis. Skuteczna obsługa szkód i wysoki wskaźnik wypłat odszkodowań to nasze główne kryteria doboru.

Prawo przedsiębiorstwa

Jesteśmy biegli w literze prawa. Regularnie aktualizujemy naszą znajomość ustaw i kodeksów. Świadomie poruszamy się po świecie zapisów i paragrafów, żeby prawidłowo i skutecznie doradzać przedsiębiorstwom. Wskazujemy najwłaściwszą formę prawną zgodną ze specyfiką zakładanej działalności. Asystujemy przy wszystkich etapach rejestrowania firmy. Przeprowadzamy audyty podatkowe weryfikujące poprawność rozliczeń oraz pozwalające optymalizować koszty prowadzenia firmy. Opiniujemy umowy i inne dokumenty pod kątem konsekwencji prawnych oraz podatkowych. Przygotowujemy wnioski o udzielenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Reprezentujemy firmy w postępowaniach przed organami podatkowymi i odpowiadamy za formułowanie skarg oraz wniosków odwoławczych. Przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych. Wspieramy przedsiębiorców w procesach łączenia, przekształcania, sukcesji i podziału spółek prawa handlowego. Pomagamy w uzyskaniu zezwoleń i koncesji. Wypełniamy wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej przez Urząd Pracy.

Wsparcie transportu

Pomagamy firmom transportowym zadbać o to, żeby auta spełniały wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, ładunki były ubezpieczone od nieprzewidzianych zdarzeń losowych a kierowcy mieli uprawnienia, kwalifikacje, i żeby z każdej trasy bezpiecznie wracali do domu. Przygotowujemy dokumenty umożliwiające zatrudnienie kierowcy zawodowego oraz wyliczenie jego wynagrodzenia. Ewidencjonujemy czas jego pracy oraz monitorujemy wykroczenia i naruszenia. Organizujemy dla kierowców szkolenia z przestrzegania czasu pracy. Ułatwiamy uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, Świadectwa Kwalifikacji, szkoleń BHP i badań Psychotechnicznych. Przeprowadzamy audyty w firmach transportowych i przygotowujemy je do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Bierzemy pod opiekę prawną kierowców wyruszających w trasę i wspomagamy ich merytorycznie podczas inspekcji drogowych.

RODO

Dla środowiska biznesowego dane osobowe to ważne i newralgiczne asety. Firmy, które takimi danymi zarządzają, mierzą się z nowymi obowiązkami i wyzwaniami. W Bizzlifie świetnie to rozumiemy, dlatego oferujemy szeroką paletę narzędzi oraz rozwiązań, które wspierają przedsiębiorców w świadomej pracy z danymi osobowymi.

Dokumenty:

Zgoda w procesie rekrutacyjnym

Klauzula informacyjna dla klientow – marketing

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych